I Danmark er de fleste børn adskilt fra deres forældre og søskende i dagtimerne i hverdagen. Over 90% af danske børn afleveres hver dag i daginstitution, og Danmark er blandt de lande, der institutionaliserer barndommen mest massivt.  

Som nybagte forældre præsenteres vi for daginstitutioner til småbørn som det naturlige og i øvrigt eneste valg, vi har som småbørnsforældre. Fagpersoner, familie og venner spørger ind til daginstitution og jobopstart relativt hurtigt efter et nyt familiemedlem kommer til. Offentlige instanser tager det som en selvfølge at børn går i institution. I det hele taget er det vanskeligt at ane et alternativ til den massive adskillelse og livet i institution og hamsterhjul, fordi ingen taler om den og introducerer os for den. 

Men der ér et alternativ til at sende dit barn i institution. Der findes et mangfoldigt og dejligt børne- og familieliv uden for de danske daginstitutioner, selvom ingen fortæller dig om det. 

Foredraget ’Tilknytning og barndom i en adskillelseskultur’ berører tilknytningsteori, udviklingspsykologi og en kritisk analyse af den danske adskillelseskultur. Jeg taler om den retorik, der fastholder daginstitutioner til børn som det eneste valg, småbørnsforældre kender til. Jeg taler også om hvordan et andet liv kan se ud – og struktureres.  Og så kommer jeg ind på udfordringer ved livet med såvel til- som fravalg af institutioner til dine børn. Endeligt afdækker jeg fænomenet ’tilknytning’, som vi ved en masse om teoretisk, men sjældent taler om i praksis: kan en udfordret tilknytning medføre dårlig mental sundhed hos børn og unge?

Der findes ikke ét rigtigt valg hvad angår småbørnsfamilielivet. Du og dine børn vil uundgåeligt møde udfordringer, uagtet hvilken vej, du går. Det vigtige er at skabe bevidsthed om at du har et valg – og at der er mere end én vej at gå. 

Foredraget er for dig, der har ondt i maven over at skulle aflevere dit lille barn i daginstitution, og/eller dig, der har lyst til at blive klogere på barndommen i – og uden for adskillelseskulturen. Det er også for dig, der har lyst til at møde ligesindede, der sidder med de samme tanker som dig. 

Foredraget afholdes d. 9. oktober kl. 12.00-14.30 i familie- og fællesskabshuset Lilleby i Aarhus. Billetter koster 200 kr – køb din billet her.

Categories:

Tags:

Comments are closed