Har du tænkt over, hvorfor det er så vigtigt at vi gør børn ‘robuste’? Og om det overhovedet kan lade sig gøre?

Robusthed er det nye sort!

Flere institutioner har det som et såkaldt ‘pædagogisk fokuspunkt’. Med det forstås at pædagogerne skal arbejde på en bestemt måde – og (inter)agere over for børn på en bestemt måde, for at fremmane en art robusthed i dem.

Det er paradoksalt at vi forsøger at forcere et karaktertræk i børn, som kommer helt af sig selv, hvis de bliver mødt i deres følelsesmæssige behov, i løbet af de første år af deres liv.

Hvorfor den store iver efter – og fokus på børns ‘robusthed’?

Det er nærliggende at tro at den forcerede robusthed er blevet en nødvendighed, fordi vi mere eller mindre har indset – måske på et ubevidst plan – at det ikke er realistisk at dække børns følelsesmæssige behov, på den måde de indgår i samfundet nu.

Eller måske snarere, som de ikke gør.

At tilbringe mange timer dagligt med en stor flok jævnaldrende, få voksne, på det samme sted, bag hegn og uden sin mor og far er en kæmpe udfordring for børn.

Det, der deler vandene, er så: Er den udfordring noget, børn kan kapere, og bevare deres mentale sundhed og trivsel – eller er de rammer for meget for dem?

I adskillelseskulturen synes svaret at være blevet, at ja; børnene kan godt klare de rammer, hvis de “gøres robuste”. Dermed forstås at ‘robusthed’ er noget, vi kan “gøre” og fremtvinge i børn – udefra og ind i deres sjæleliv. Således vil de kunne udholde at leve det massivt institutionaliserede børneliv, og dermed være medvirkende til at opretholde omdrejningerne i hamsterhjulet helt fra barnsben.

Dén fortælling udfordrer jeg i e-bogen ‘Børns selvfølelse: Opgør med en forceret robusthedskultur’

Hvad er det vi (også) gør, når vi siger, vi gør børn robuste?

Når vi trykker på pytknapper. Når vi søvntræner. Når vi ignorerer og/eller krænker tilknytningsadfærd – og sprog. Når vi siger, vi anerkender – men reelt affejer. Når vi frihedsberøver, overruler og strømliner. Så kvæler vi barnets indre stemme. Dets forbindelse til sig selv. Dets tillid til sig selv. Dets selvfølelse. Så bliver – og opfostrer vi generationer af mennesker, der ikke kan mærke sig selv. Før filmen ér knækket. Før vi har brudt forbindelsen til os selv. Forladt os selv. Mistet følingen med os selv.

Den moderne forcerede robusthedskultur er gift for vores evne til at mærke – og have tillid til os selv. Det starter allerede i barndommen, hvor vores selvfølelse krænkes og bedøves, og vi mister tilliden til os selv, og det, vi mærker.

I e-bogen ‘Børns selvfølelse: Opgør med en forceret robusthedskultur’ præsenterer jeg dig dels for et kritisk blik på den forcerede robusthedskultur, og dels for 5 bud på, hvordan du kan styrke børns selvfølelse, så den robusthed, der manifesterer sig i et barn, kommer fra et dybt forankret sted inde i barnet – snarere end et abstrakt udefrakommende begreb, der bedøver børns sjæleliv.

E-bogen er skrevet i kølvandet på 6 års intens arbejde med forældre, der har stået med deres børn i sammenstødet mellem kultur og natur, og har skullet navigere i kulturelle arenaer, hvor den forcerede robusthed er en selvfølgelighed, deres børn skal mestre.

Men hvor deres hjerte og børn trækker i en anden retning.

Du vil i bogen få input til, hvordan forældre og fagpersoner kan styrke børns selvfølelse i deres samspil med børnene, ved selv at gøre det indre arbejde, som den forcerede robusthedskultur ikke opfordrer dem til at gøre.

E-bogen er funderet i en dyb tillid til børns evne til at kunne og ville selv – det, de har brug for og lyst til at kunne selv. Det er 5 simple eksempler ved første øjekast, men som til trods kan være – og føles udfordrende at praktisere i en forrået og akademiseret institutionaliseringskultur.

Bogen kombinerer evidens, praksiserfaring, faglige og personlige refleksioner, for således at bringe budskaberne helt ind på det fællesmenneskelige plan, vi alle begår os på.

Jeg har haft lyst til at skrive denne bog, siden jeg første gang fik at vide at det var godt at jeg var adskilt fra min baby på 11 måneder, der græd og rakte ud efter mig, når jeg gik, i op til 10 timer om dagen, 5 dage om ugen, fordi det “gjorde ham robust”.

E-bogen er til salg fra 15. juni – 15. juli 2022, og koster 200 kr. Send mig en mail, ved at trykke på knappen neden for, hvis du vil købe bogen.

Categories:

Tags:

Comments are closed