Mie Storm Kulturkritisk Forum logo

D. 6. januar 2021 bragte Politiken endnu en kulturkritisk klumme af filosof Mie Storm. Klummen belyste misforholdet mellem det kontrolblik, statsministeren retter mod danske småbørnsforældre, og det kontrolblik mod staten, der burde intensiveres, grundet dårlige forhold i de danske småbørnsinstitutioner:

Manglen på voksne i den danske velfærdsstats daginstitutioner udgør omsorgssvigt i langt større skala, end forældre med lav forældreevne gør – forstået på den måde, at der er radikalt færre børn i danske daginstitutioner, end der er børn, der lider under forældre med lav forældreevne. Forholdet mellem mængden af mistrivsel, vi ser i de danske daginstitutioner, forårsaget af blandt andet de horrible normeringer, og den mistrivsel, vi ser forårsaget af omstændigheder i hjemmene, er helt skævvredet. Vi ser fokus på at kontrollere hjemmene i helt uhørt grad

Læs hele klummen her.