Mie Storm Kulturkritisk Forum logo

I december 2020 kørte Altinget.dk en debatserie omkring emnet: ‘Flere mandlige pædagoger i daginstitutioner?’. Filosof Mie Storm bidrog med to indlæg i denne forbindelse.

Første indlæg af 11. december 2020:

Hvis danske børn fik en stemme i ligestillingsdebatten generelt, og også i denne specifikke sag om flere mandlige pædagoger i daginstitutionerne, hvad ville deres fokus så være? Forestil dig at være et barn i en daginstitution i dagens Danmark. Sæt dig på blå stue, og tilpas dit nervesystem og kognitive funktioner til for eksempel en et-årigs. Se dig omkring efter en voksen. Oddsene for at du kan finde en i de øjeblikke, du reelt har brug for en til tryghed, regulering, mad og trøst, er minimal. De er nemlig sparet væk. Og dem, der er tilbage, slider sig selv halvt ihjel, og lykkes alligevel ikke med at se dig, når du har brug for det. Der er nemlig alt for mange af dig, og alt for få af dem. Og så er spørgsmålet; Hvad er vigtigt for dig nu og her? At der er en tilgængelig voksen, der har lyst til at være der, og som du er tryg ved, eller at denne voksne er af et bestemt køn?

Læs hele debatindlægget her.

Andet indlæg blev bragt d. 14. december 2020:

Men så lad mig da være det sorte får, og italesætte den politisk ukorrekte elefant i rummet: Kan det være, at mange mandlige pædagoger synes, at arbejdet med større børn bare er mere spændende, end mange kvindelige pædagoger gør? Kan det være, at mange kvindelige pædagoger synes, at arbejdet med at yde omsorg for de mindste børn bare er mere spændende, end mange mandlige pædagoger gør? Det er ikke sikkert, det forholder sig sådan. Det kan også være, at det lave antal mænd i småbørnsinstitutionerne og på lang barsel alene er forårsaget af føromtalte strukturelle og normative omstændigheder. Men så lad det komme an på en prøve: Lad os have som mål at sikre lige muligheder for mænd og kvinder til at tilvælge arbejdet i småbørnsinstitutionerne, hvis de ønsker det, ved at bekæmpe strukturelle og normative begrænsninger, der eventuelt forhindrer dem i at vælge efter et givent ønske. Ikke ved at have det at få flere mænd i daginstitutioner som mål i sig selv. Sådan sikrer vi også, at de mennesker, der yder omsorg for vores børn i dagtimerne, reelt har lyst til at gøre netop dette.

Læs hele debatindlægget her.