Mie Storm Kulturkritisk Forum logo

Ambassadør for Kulturkritisk Forum Manja Holmelund har gennemført en online undersøgelse, hvor hun adspurgte ca 100 forældre, fra forskellige online fora, hvordan de har oplevet at det er blevet taget imod, når de har ytret sig kritisk over for personalet omkring en given praksis i deres barns daginstitution. Undersøgelsen blev skrevet om til et debatindlæg af Manja Holmelund, og bragt i Dagbladet Information d. 30.10.2020:

Det gennemgående i svarene fra vores rundspørge viser, at når forældre agerer tryg base for barnet, sygeliggøres det af pædagogerne. Forældrene får som svar, at de projicerer deres egne følelser over i barnet, som om barnet ikke har selvstændige følelser, men i stedet blot fungerer som et tomt kar. I de tilfælde underkendes forældrenes tolkning af barnets signaler (…) Svarene på kritikken vidner også om, at der eksisterer en udbredt praksis i mange daginstitutioner, hvor omsorg ligger under for effektivitetslogikker. Hvis adskillelsen ved indkøringen i institution eksempelvis er svær for barnet, er muligheden for en længere indkøring, der understøtter barnets tilknytningsbehov, nærmest umulig eller kræver megen vedholdenhed fra forældrene”

Læs hele debatindlægget her.