Mie Storm Kulturkritisk Forum logo

I denne episode fortæller ambassadør for Kulturkritisk Forum Siff Sahlholdt ærligt, sårbart og modigt om at gennemleve en efterfødselsreaktion i en adskillelseskultur. Hun fortæller hvordan hun havde brug for tid med sit barn og aflastning fra ensomheden. Hendes behov var således ikke aflastning fra de primære omsorgsopgaver med sin søn – for hun havde netop brug for tid til at komme tæt på ham, så de kunne knytte sig til hinanden og hun kunne lande i sit moderskab.

Siff oplevede dog at medvirke i forløb og have samtaler i forbindelse med sin efterfødselsreaktion, hvor den primære anbefalede mulighed for aflastning og vej til bedring synes at være at sende sin søn i institution. Det føltes imidlertid ikke som en mulighed for Siff, der ønskede at gå hjemme med sin søn.

I denne episode af Kulturkritisk Podcast rejser Siff derfor spørgsmålet, hvordan vi kan hjælpe forældre med efterfødselsreaktioner til heling, uden at det nødvendigvis betyder mange timers adskillelse fra deres børn hver dag? Og hvorvidt netop denne adskillelse reelt er det, mange forældre med efterfødselsreaktion har brug for, for at komme i bedring. Det gør hun i samtale med sin egen psykolog Iben Vutborg, som står bag Instagram-profilen @barselspsykologen

Episoden sætter tanker i gang om synet på heling i forbindelse med efterfødselsreaktioner, og også hos forældre, som ikke nødvendigvis kender til efterfødselsreaktion fra eget forældreskab, men som måske kender til følelsen af ensomhed og isolation, som kan være forbundet med barsel generelt og fravalget af institution.

Find episoden af Kulturkritisk Podcast: ‘Efterfødselsreaktion i en adskillelseskultur’ her.