Mie Storm Kulturkritisk Forum logo

Neden for fremgår litteraturlisten bag indlægget ‘Selvrealiserings paradoks, del 1’ (læs indlægget her) af specialestuderende og frivillig ambassadør Manja Holmelund.

Arbøl, Niels: Det moderløse samfund, Queenswood, 2013.

Bovbjerg, Kirsten Marie (2005): ”Selvrealisering i arbejdslivet”, Selvrealisering – kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur, red. Brinkmann, Svend; Eriksen, Cecilie. Forlaget Klim.

Foucault, Michel (1994): Overvågning og straf. Fængslets fødsel, Frederiksberg, Det lille Forlag.

Foucault, Michel (1994): Viljen til viden. Frederiksberg, Det lille Forlag.

Richter, Jasmin (2011): ”Magt og afmagt i individets liv”, Psyke & Logos, 32, 418-431

Saugstad, Tone (2005): ”Selvrealisering gennem livslang læring og forbrug”, ”Selvrealisering i arbejdslivet”, Selvrealisering – kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur, red. Brinkmann, Svend; Eriksen, Cecilie. Forlaget Klim.