Mie Storm Kulturkritisk Forum logo
I går i stories tog jeg hul på de korte boganmeldelser, jeg vil give, ifm. karantæneperioden. Her har vi nemlig en unik mulighed for at være, helt i ro med os selv, vores børn (lyder det ikke idyllisk 🌪❤) OG en god bog. Eller nogle af os har, mens andre knokler løs i sundhedsvæsenet, ministerier osv – AF HJERTET TUSIND TAK ❤

Mindre gøren – mere væren

I stedet for at lave præcise skemaer for hvad du og dine børn skal hvornår, vil j e g nemlig anbefale dig at gøre disse ting dagligt: – Lad dine børn “kede sig” – Vær ude i naturen sammen – Sæt dig et kort øjeblik, og vær med dig selv – evt. i selskab med en bog. I går var min boganbefaling ‘Manifest for kvinder’ af Birgitte Baadegaard. I dag vil jeg anbefale ‘Free to learn’ af Peter Gray. Gray fremfører at børn kommer ind i verden med et drive efter at lære og forstå, og at dette drive ikke er betinget af at en lærerautoritet dikterer retning og indhold af barnets læring. Tvært imod er Grays budskab at det at sætte instinktet for leg og læring fri hos barnet vil gøre børn lykkeligere, mere selvsikre og uafhængige og give dem en bedre forståelse for livet i alle dets facetter.

Men hvorfor skal jeg læse bogen?

Jeg læser bogen, fordi jeg føler mig draget mod unschooling i hjertet, men stadig er smurt ind i adskillelsesretorik omkring socialisering og læring for børn i “skolealderen”. Teoretisk ved jeg godt, hvad jeg hælder til og tror på. Jeg tror inderligt på at børn er – og bliver kompetente mennesker og samfundsborgere i og af sig selv, ved blot at blive inkluderet i livet og bakket op i interesser og spørgsmål. Men jeg vakler stadig, i sådan en art meta-proces, hvor jeg egentlig har truffet en beslutning med hjertet, men min hjerne og den kultur, den tænker i, skaber støj. Støjen rasler rundt i mit hoved, og jeg kan føle, jeg bliver hevet i forskellige retninger. Derfor læser jeg denne bog, som jeg også har en fornemmelse af, kalder på mig. Hvis du har det på samme måde, eller bare synes, tankerne lyder spændende, er bogen måske også noget for dig? Læs lidt videre…

7 synder og et diskriminerende børnesyn

Gray taler om de 7 synder ved det eksisterende uddannelsessystem (og det der iboende børnesyn). Disse lyder i reduceret udgave nogenlunde således: 1. Skolesystemet begrænser børns frihed massivt og uden gyldig årsag eller undersøgende proces: denne synd er grundlaget for de resterende seks synder, og derfor også grundlaget for “tvungen læring/skolegang”. Det er imod demokratisk tænkning at tvinge et individ til noget, uden gyldig årsag. Alligevel gør vi det mod børn i det eksisterende skolesystem, fremfører Gray, til trods for at vi ikke har gyldig årsag og at virkelig mange børn udtrykker at de ikke kan lide at gå i skole. 2. Skolesystemer blander sig i børns udvikling af personligt ansvar og selvstyring: Børnesynet i det nuværende skolesystem er ifølge Gray at børn grundlæggende er uansvarlige og inkompetente, hvilket udelukkende begrundes med deres alder. Den herskende mangel på tiltro til børn og teenageres evner til at tage rationelle beslutninger er ifølge Gray en selvopfyldende profeti: vi tror ikke på de kan, så vi frarøver dem muligheden for at kunne. I stedet sælger det eksisterende skolesystem opfattelsen af at “hvis du gør som du får besked på i skolen, vil alt flaske sig for dig”. Det får børn til at undlade at tage ansvar for deres egen uddannelse, og hvis de ikke lykkes i deres liv, påtager de sig, ifølge Gray, offer-rollen; “min skole/forældre/samfundet har svigtet mig”. 3. Skolesystemet underminerer børns iboende motivation til at lære, ved at forvandle læring til arbejde: I de første år af barnets liv lærer det oceaner af nye ting, udvikler egenskaber og kompetencer – alt sammen uden officiel skoling (red.: med mindre, man bliver udsat for læringsplaner i vuggestue, suk). Naturen slukker ikke for dette instinktive drive mod læring – det gør vores skolesystem, ifølge Gray. 4. Skolesystemet dømmer børn på måder, der opfordrer udskamning, kynisme og snyd. 5. Skolesystemet blander sig i udviklingen af børns evne til at samarbejde, og promoverer mobning. Sidstnævnte er ifølge Gray forårsaget af at skolebørn mere eller mindre isoleres med jævnaldrende, hvorfor de ikke får øvet deres omsorgsgen med yngre børn. Fri og usuperviseret leg er nærmest ikke-eksisterende i skoler. Det resulterer ifølge Gray i en stigning i narcissistiske tendenser hos unger, der har overdrevet omtanke for dem selv og lidt omtanke for andre. Skoleformen danner grundlag for klikedannelse, og dette, kombineret med den selvcentrerede unge med underudviklet omsorgsgen, giver en uhensigtsmæssig platform for mobning og konkurrencepræget adfærd. 6. Skolesystemet hæmmer kritisk tænkning: At kultivere kritisk tænkning er angiveligt et af de ypperste formål med uddannelse. Ifølge Gray tænker de færreste skolebørn imidlertid kritisk omkring deres skolearbejde. De er blevet lært at deres vigtigste opgave er at opnå gode resultater i test og karakterer. Det kræver at du er god til at regne ud hvad det prædefinerede svar er – ikke at tænke kritisk. 7. Skolesystemet reducerer diversiteten i kompetencer, færdigheder og viden: Ved at tvinge samtlige skolebørn igennem det samme pensum, reducerer vi, ifølge Gray, deres mulighed for at følge alternative stier. Men hvorfor skal alle lære det samme, spørger han, og fremfører evidens for at når børn får frihed til at følge deres interesser, vælger de forskelligartede og uforudsigelige stier. De bliver passionerede omkring deres interesser, og arbejder hårdt for at blive eksperter indenfor de domæner, der fascinerer dem.

Blev jeg mere afklaret?

At beskrive Grays ‘7 synder ved det eksisterende skolesystem’ bekræfter min mavefornemmelse. Min intuition får lov at komme til orde: Jeg bryder mig ikke om hverken børne- eller læringssynet i det eksisterende skolesystem. Hvorfor skal mine børn så tage del i det? Fordi “det gør man”? Vi har faktisk friheden til at vælge – også omkring skole. Har du brug for at blive mødt i dine tanker omkring skole, vil jeg anbefale dig at læse ‘Free to learn’. Har du ikke råd/lyst til at købe bøger (I get it ❤), kan du se videoer med Peter Gray, fx denne God læselyst, når du alligevel skal #staythefuckhome ❤