Mie Storm Kulturkritisk Forum logo

I 2013 blev Ole Henrik Hansens omdiskuterede PhD-afhandling “Stemmer i fællesskabet” godkendt.

Find her et kort resumé af afhandlingen

Eller lån hele afhandlingen ved at søge på titlen på www.bibliotek.dk

Her kan du læse om den generelle kritik af livet for små børn i daginstitutionerne i Danmark, som OHH rejste ifm. sin afhandling

Her kan du læse mere om afhandlingen, og hvordan den beskriver vuggestuebørn lukke ned for deres følelser

Her kan du læse en forælders opbakning af OHHs skildring af vuggestuelivet

Kritik af OHHs udtalelser og data-grundlag

Du kan læse dig ind på den kritik, OHH og afhandlingen modtog her og her

Her kan du læse hvordan OHHs vejleder forsvarer validiteten af afhandlingen – og de data, den er funderet på