Mie Storm Kulturkritisk Forum logo

GÆSTEINDLÆG af @kludder.mor: “Jordens Kvinder” af Vibeke Amdisen

Vi lever i dag i et samfund, hvor moderskabet og andre kvindelige kvaliteter som omsorgsarbejde kraftigt nedprioriteres og tilsidesættes, til fordel for mere maskuline kvaliteter, såsom produktion og vækst. Men sådan har det ikke altid været.

De første beviser på de tidlige matriarkalske moderkulturer kan dateres 40.000 år tilbage. En tid, hvor kvinden var højt æret på grund af hendes evne til at velsigne klanen med nyt liv fra sin egen krop. En evne der blev betragtet som magisk og hellig.

I disse forhistoriske tider, levede menneskene i tæt samhørighed med naturen og de forstod den indbyrdes afhængighed mellem Moder Jord og hendes folk (dem selv), og at Moder Jord var en levende organisme, som måtte æres og værnes om. Naturen blev opfattet som guddommelig, og eftersom naturen var en del af alle mennesker, ligesom at de var en del af naturen, søgte folk ikke at finde det guddommelige uden for sig selv, da de vidste, at de var en del af det guddommelige.

En faderlig og maskulin himmelgud, der havde matriarkalske moderkulturer som fjender

Livet, som kvinden kunne skabe i hendes livmoder, blev opfattet som værende nært forbundet med Jordens evne til at frembringe liv gennem afgrøderne, og kvinden var dybt forbundet til naturen, blandt andet gennem sin cyklus, som var synkroniseret med månens cyklus, og som også blev opfattet som hellig.

Fra omkring år 3000 f.v.t. og fremefter blev moderkulturen invaderet af krigeriske nomadestammer fra Nordeuropa og Centralasien. Disse patriarkalske krigere, tilbedte en faderlig og maskulin himmelgud, og de betragtede derfor de matriarkalske moderkultures folk som fjender. De erobrede, udbyttede og ødelagde, og gjorde alt, hvad de kunne, for at undertrykke og forbyde de gamle trossystemer. Den forhenværende samhørighed med Moder Jord truedes markant af en besidderisk, dominerende og grådig attitude over for Jordens ressourcer, til fordel for enkelte ophøjede ledere. Mændene overtog nu rollen som autoritære ledere, præster og konger, og pålagde folkene nye, patriarkalske ideologier.

De patriarkalske ideologier og værdier er i dag så indgroet i vores kultur og måde at leve og tænke på, at de fleste af os ikke kan forestille os det kan være anderledes. Men minderne om et liv i harmoni med naturen, både inden i os og rundt om os, ligger gemt i vores celler, og påvirker os mere end vi aner, både individuelt og kollektivt. At Jorden har været domineret af det maskuline har ført til både struktur, orden, fremgang og udvidelse, men fordi det feminine har manglet, har patriarkers drivkraft, ambitioner og konkurrenceprægede mindset også resulteret i unødvendig krig, ødelæggelse, terror og vold mod både mennesker, dyr og Moder Jord.

Efter tusinder af år er vi nu atter ved at vågne op til en højere/dybere bevidsthed, som vil genforene og balancere det maskuline og feminine gennem samhørighed, samarbejde, kreativitet, kærlighed og fred. Menneskeheden står nu over for en utrolig vigtig tid, og i denne tid må vi kvinder være “fødselshjælpere” for denne ny/gamle bevidsthed og få den bragt ud og ind i livet. For at dette skal kunne lade sig gøre, må vi først og fremmest selv genkalde os den bevidsthed der ligger så dybt i vores celler. Bevidstheden omkring det at være kvinde og alt, hvad vores kvindelighed indebærer. Bevidsthed om vores styrke. Bevidstheden om vores intuitive og indsigtsfulde evner. Bevidstheden om vores livgivende, modtagende og moderlige natur, som rummer og favner hele Moder Jord og alle hendes levende skabninger.

I bogen ‘Jordens kvinder’ kan du læse meget mere om de tidlige matriarkalske moderkulture og deres fald, og om hvordan de patriarkalske ideologier og værdier har overtaget og udslettet de matriarkalske moderkultures kvindelige kvaliteter og styrker. Men vigtigst af alt, kan du læse om, hvordan vi kvinder kan genfinde vores egen storhed og forstå styrken i vores særlige kvindelige natur. Du kan blandt andet læse om kvindes magiske cyklus, blodets kraft og månens indflydelse på krop og sind, om søsterfællesskaber, fejring af den første menstruation og om kvindens forskellige livsfaser. Du kan få konkret og brugbar inspiration til at leve i harmoni med naturens cyklus, og sidst men ikke mindst får du inspiration til hormonbalancerende kost og naturlige helbredelsesmetoder.

Denne bog er et must for ALLE kvinder, især de som ønsker at forstå den kvindelige natur og den enorme styrke og magi som vi kvinder besidder, samt masser af inspiration til, hvordan man enkelt og konkret kan genskabe kontakten til den kvindelige visdom og urkraft inde i os og til naturen uden om os.

FØLG @kludder.mor på Instagram og bliv inspireret til et liv i balance mellem feminin og maskulin energi