Mie Storm Kulturkritisk Forum logo

I forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts 2019 udgav Kulturkritisk Forum og Omsorgspolitisk Netværk i samarbejde en artikel i Point of View International.

Artiklen er et bud på hvordan kvindekampen ser ud i 2019. Uddrag fra artiklen:

“Kvindebevægelsen nåede kun halvt i mål mener seks kvinder, der repræsenterer en ny bevægelse, som ikke stiller sig tilfreds med kvinders økonomiske uafhængighed alene. De ønsker en anerkendelse og økonomisk respekt for det omsorgs- og reproduktionsarbejde, som er et vilkår for langt de fleste kvinder enten privat eller i arbejdslivet. Fremtidens kvinder skal kunne indrette sig på en måde, der tager hensyn til kvindelivets særlige faser uden samtidig at risikere økonomi, arbejdsmarkedstilknytning og en fattig alderdom”

Find artiklen her.