Mie Storm Kulturkritisk Forum logo

Nedenfor en liste over forskningsartikler/bøger, der er interessante, hvis man interesserer sig for hvad der sker, når et barn græder og ikke trøstes. Fx hvis barnet bliver udsat for søvntræning, hvor forældrene ignorerer barnets kalden og gråd, eller hvis barnet græder ved aflevering i institution, men ignoreres af forældrene, der går fra det grædende barn.

Hvilken betydning har det for barnets hjerne? Hvilken betydning har det for barnets stressniveau? Hvilken betydning har det for barnets psykiske og fysiske sundhed – nu og i fremtiden? Hvilken betydning har det for barnets evne til at knytte sig tryg til sine forældre – og andre?

Læs mere her:

‘The effects of stress on memory and the hippocampus throughout the life cycle: Implications for childhood development and aging’ af J.D. Bremner og M. Narayan – find den her

‘The hormornal costs of subtle forms of infant maltreatment’ af D.B Bugental et al. – find den her

’The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health’ af A.N. Schore – find den her

‘The Development of Children’ af M. Cole, S. Cole og C. Lightfoot, 2005, New York: Worth Publishers.

‘The role of early experience in shaping behavioral and brain
development and its implications for social policy. Development and Psychopathology’ af G. Dawson et al., 2000.
12(4), 695-712.

‘Persistent changes in corticotrophin-releasing factor systems due to
early life stress: Relationship to the pathophysiology of major depression ad post-traumatic stress
disorder’ af C. Heim et al.,1997, Psychopharmacology Bulletin, s. 185-192.

‘Effects of early stress on adult affiliative behavior’ af J.P. Henry og S. Wang, 1998, Psychoneuroendocrinology 23( 8), s. 863-875.

‘Hunter-gatherer childhoods’ af B. Hewlett og M. Lamb, 2005, New York: Aldine.

‘Maternal support in early childhood predicts larger hippocampal
volumes at school age’ af J.L. Luby et al., 2012, Epub 2012 Jan 30.

‘Attachment and the regulation of the right brain’ af A.N. Schore, 2000, Attachment &
Human Development, 2, s. 23-47.

‘Hjerne, samhørighed, personlighed – en introduktion til neuroaffektiv
udvikling’, Hans Reitzels Forlag, 2006

‘Betydningen af samhørighed – neuroaffektiv udviklingspsykologi’, Gleerups Forlag, 2008

’Fra interaktion til relation – tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy’, Hans Reitzels Forlag, 2008