Mie Storm Kulturkritisk Forum logo
I 2011 udkom “Vi er vores relationer – om tilknytning, traumer og dissociation” af Tor Wennerberg på dansk (oversat fra svensk) på Dansk Psykologisk Forlag.

Wennerberg har skrevet bogen til professionelle og studerende indenfor psykologi og omsorgsfag, men det er min klare overbevisning at den viden, bogen indeholder om tilknytning er særdeles relevant for alle forældre. Det er denne viden, der burde være fokus på at introducere nye forældre for – i langt højere grad end mødregrupper, fast føde og institutionsstart. Det er grundpillen for mental styrke og velvære hos vores børn, der her beskrives i grundigt format af Wennerberg. Han introducerer os for vigtigheden af den trygge tilknytning, som etableres hovedsageligt i de første tre år af barnets liv, i samspil med dets primære omsorgspersoner.

Vi får indsigt i hvordan den trygge tilknytning gør os i stand til bedre at håndtere de traumatiserende oplevelser, livet ind imellem vil udsætte os for, og samtidigt hvordan en utryg tilknytning i barndommen i højere grad gør os sårbare overfor at udvikle psykiske lidelser, som følge af traumatiserende oplevelser. En uvurdelig indsigt, som er alt for lidt udbredt blandt såvel småbørnsforældre som fagfolk.

Bogen kan fremstå svært tilgængelig, hvis man ikke er vant til at læse fagtermstunge værker. Den er dog umagen værd, fordi den gennemgår forskningen indenfor tilknytning meget grundigt, og læser man blot et kapitel af gangen, er den overkommelig.

En særdeles fremragende bog, som jeg varmt kan anbefale til alle.